Gwarancja

Warunki GWARANCJI

Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta.

Do każdego zakupionego towaru dołączamy dowód zakupu paragon lub na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

  1. Okres gwarancji na produkty Materace AGMAR wynosi 2 lata od daty sprzedaży / lub wydania towaru Kupującemu, jeśli nie zaznaczono inaczej.

  2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady stwierdzone w okresie gwarancji, spowodowane wadliwym materiałem, wadliwą konstrukcją lub niewłaściwym wykonaniem

  3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony, w wyniku naturalnego zestarzenia i zużycia, nieostrożnego przenoszenia i transportu, przechowywania w niewłaściwych warunkach.

  4. Gwarancja nie obejmuje również wad powstałych z niefachowej naprawy , dokonywanej przez osobę trzecią niż wskazana przez dostawcę, uszkodzeń będących rezultatem celowego działania bądź zaniedbania przez użytkownika, nieprawidłowego ułożenia materaca, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczna lub elektromechaniczną, uszkodzenia powstały w skutek zalania, uszkodzenia spowodowane nietypowymi warunkami pogodowymi.