Reklamacje

REKLAMACJE

  1. Przed odebraniem przesyłki sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki i skontaktowanie się z naszym biurem obsługi klienta.

  2. Przesyłki pobraniowe po pokwitowaniu odbioru paczki mogą zostać otwarte w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia nie zgodności prosimy o sporządzenie protokołu który stanowi podstawę późniejszej reklamacji

  3. W razie wystąpienia wad w wyrobie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedającego w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego dokładny opis wady. W celu zapewnienia odpowiedniego zasobu informacji potrzebnego gwarantowi do właściwej oceny zgłaszanej wady jakościowej wyrobu, Kupujący w razie możliwości, dostarcza Sprzedającemu zdjęcia wyraźnie ilustrujące zgłaszana wadę.

  4. Reklamację należy składać pisemnie oraz przesyłać Pocztą Polską na adres siedziby firmy Materace AGMAR ul. Akacjowa 25, 56-416 Twardogóra lub drogą email: biuro@agmar-materace.pl przedstawiając oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura)

  5. Formularz protokołu reklamacyjnego można pobrać ze strony: www.materace-agmar.pl